classiera loader

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς
Η εκ μέρους σας χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου, υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις μας που περιγράφονται στη συνέχεια (“Οροι χρήσης”), και με την προσπέλασή σας σε αυτόν, αποδέχεστε και συνυπογράφετε αυτούς τους Ορους Χρήσης. Αν δέν διαβάσετε και συμφωνήσετε με τους όρους αυτούς, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την παρούσα υπηρεσία.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Οι “Αγοραπωλησίες” μπορούν να μετατρέψουν ή και να τερματίσουν κάποιες απο τις παρεχόμενες διευκολύνσεις και υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα απο τον δικτυακό της τόπο από καιρό σε καιρό, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντί σας, απέναντι άλλου χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου. Οι “Αγοραπωλησίες” διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής του περιεχομένου, του τρόπου παρουσίασης, της λειτουργίας, των υπηρεσιών προς τον χρήστη και/ή της διαθεσιμότητας προς τον χρήστη οποιουδήποτε τμήματος του δικτυακού τους τόπου, κατα βούληση, ακόμη και τους παρόντες Ορους Χρήσης περιστασιακά. Είστε υποχρεωμένοι να ελέγχετε τους Ορους Χρήσης κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα υπηρεσία. Η συνέχιση της χρήσης από μέρους σας του δικτυακού τόπου των “Αγοραπωλησιών”, θα σημαίνει και την αποδοχή απο μέρους σας κάθε ανανεωμένου όρου.
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Συμφωνείτε στο να μήν αντιγράφετε, μετατρέπετε, μεταδίδετε, εμφανίζετε, αναπαράγετε, δημοσιεύετε, διανέμετε, μεταβιβάζετε, πωλείτε ή χρησιμοποιείτε για την δημιουργία οποιασδήποτε παρεμφερούς εργασίας, οποιανδήποτε πληροφορία, τμήμα λογισμικού, προϊόντα και υπηρεσίες που περιέχονται ή αποτελούν τμήμα του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και στο να μήν προχωρείτε σε οποιανδήποτε χρήση υλικού απο τις ιστοσελίδες του, για επαναπώληση, επαναδιανομή, ή κάθε άλλη εμπορική χρήση, περιλαμβανομένων, ερευνών αγοράς, διαγωνισμών ή “πυραμίδων”. Συμφωνείτε επίσης να μήν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία που παρέχει ο δικτυακός τόπος των “Αγοραπωλησιών” για την συμετοχή ή την προτροπή άλλων να συμετάσχουν σε αποστολή chain letters, junk mail, spam, πολλαπλές ή ανεπιθύμητες επικοινωνίες. ΔΕΝ θα χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιαδήποτε απο τις ευκολύνσεις και/ή υπηρεσίες που παρέχει για σκοπούς παράνομους ή που αντιβαίνουν στους παρόντες Ορους Χρήσης.

Οι σελίδες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο των “Αγοραπωλησιών”, μπορεί να περιέχουν τεχνικές ασάφειες και τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες εντός του δικτυακού τόπου μπορεί να ενημερώνονται κατα καιρούς, δεν αποδεχόμαστε όμως την ευθύνη της διατήρησης των παρεχομένων πληροφοριών σε τρέχουσες ούτε και καμία υποχρέωση που να πηγάζει από αυτή. Οι “Αγοραπωλησίες” δεν διαβεβαιώνουν την ακρίβεια, εγκυρότητα ή την πληρότητα των περιεχομένων στον δικτυακό τους τόπο, ή των διαφημίσεων/αγγελιών που δημοσιεύονται μέσα απ’ αυτόν. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου γίνεται με δική σας ευθύνη.
Οι “Αγοραπωλησίες” διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς, να ασκήσουν κάθε νόμιμο μέσο αν διαπιστωθεί παράβαση από μέρους σας των Ορων Χρήσης, περιλαμβανομένης της άμμεσης διακοπής της εγγραφής σας και της αποτροπής της επαναχρησιμοποίησης του δικτυακού τους τόπου από εσάς. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλονται σε περίπτωση που οι “Αγοραπωλησίες” δεν μπορέσουν να επιβεβαιώσουν ή να ελέγξουν τη γνησιότητα των πληροφοριών/στοιχείων που υποβάλετε στο δικτυακό τους τόπο.
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
Όλες οι αγγελίες που δίνονται για δημοσίευση στις “Αγοραπωλησίες”, πρέπει να είναι νόμιμες, ειλικρινείς και αληθείς, και γίνονται αποδεκτές για δημοσίευση κατά την απόλυτη βούληση των “Αγοραπωλησιών”. Οι διαφημίσεις μπορεί να διορθώνονται και να ταξινομούνται κατά την απόλυτη βούληση των “Αγοραπωλησιών”. Όλες οι αγγελίες/διαφημίσεις που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο γίνονται δεκτές προς δημοσίευση με οδηγό την καλή πίστη, όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι οι “Αγοραπωλησίες” , σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη γιά την ακρίβεια ή μη κάθε διαφημισης ή αγγελίας που δημοσιεύεται στον δικτυακό τους τόπο ή όπου αλλού (ούτε και προσφέρει κανενός είδους εγγύηση άμμεση ή έμμεση για οποιαδήποτε δημοσιευόμενη καταχώρηση).
ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Οι “Αγοραπωλησίες” μπορούν οποιαδήποτε στιγμή, και χωρίς προειδοποίηση, να αναστείλουν ή να διακόψουν την πρόσβασή σας στον δικτυακό τους τόπο ή σε κάθε υπηρεσία που αποτελεί τμήμα του δικτυακού αυτού τόπου, πλήρως ή μερικώς γιά κάθε λόγο που αποτελεί παραβίαση οποιουδήποτε απο τους΄Ορους Χρήσης, ή αν οι “Αγοραπωλησίες” δεν μπορούν να βεβαιώσουν ή να ελέγξουν τη γνησιότητα των πληροφοριών που εισάγετε στον δικτυακό τους τόπο, ή αν για οποιοδήποτε λόγο οι “Αγοραπωλησίες” αναστείλουν ή διακόψουν τη λειτουργία του δικτυακού τους τόπου, ή αν αδυνατούν να σας εξυπηρετήσουν. Οι “Αγοραπωλησίες” δεν παρέχουν κανενός είδους αποζημίωση σε εσάς ή σε

τρίτους, για την αναστολή ή τη μόμινη διακοπή της πρόσβασης στον παρόντα δικτυακό τόπο.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΩΝ “ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ”
Οι “Αγοραπωλησίες” δρούν ως παθητικός μεσάζοντας για την διανομή και την δημοσίευση on-line , αγγελιών και διαφημίσεων που παρέχονται από τους ίδιους τους διαφημιζόμενους και δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενό τους προκαταβολικά. Οι “Αγοραπωλησίες” δεν έχουν οποιονδήποτε έλεγχο στα όσα δημοσιεύονται από κάποιον χρήστη. Ομως διατηρούν το δικαίωμα, να διαγράφουν αγγελίες και διαφημίσεις με υβριστικό, παράνομο, ή ενοχλητικό περιεχόμενο. Οι “Αγοραπωλησίες” μπορούν να πάρουν οποιοδήποτε μέτρο κρίνουν σκόπιμο, ή πρέπον, όσον αφορά το περιεχόμενο της δημοσίευσης, αν κρίνουν οτι μπορεί να δημιουργήσει αφορμή γιά οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη εμπλοκή τους.
Οι “Αγοραπωλησίες” δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την συμπεριφορά χρηστών του δικτυακού τους τόπου, ή πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί από άλλους χρήστες. Ως εκ τούτου οι “Αγοραπωλησίες” δεν εγγυώνται ούτε υποστηρίζουν την αυθεντικότητα, ποιότητα, ασφάλεια ή την νομιμότητα οποιουδήποτε αντικειμένου που προσφέρεται προς πώληση ή προς ενοικίαση, την αλήθεια ή την ακρίβεια διαφημίσεων, ή την ικανότητα των εμφανιζόμενων ως πωλητών να πωλούν αντικείμενα. Οι “Αγοραπωλησίες” δεν μπορούν να εγγυηθούν οτι κάθε συναλλαγή θα ολοκληρωθεί ούτε για την ικανότητα ή πρόθεση των χρηστών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται κάποια συναλλαγή.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Ο δικτυακός αυτός τόπος περιέχει και αναφορές σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η χρησιμοποίηση από μέρους σας δικτυακών τόπων τρίτων, υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που ορίζει καθένας από αυτούς. Η πρόσβαση σας σε οποιονδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέσα απο τον δικτυακό τόπο τών “Αγοραπωλησιών” γίνεται με προσωπική σας ευθύνη. Οι “Αγοραπωλησίες” δεν είναι υπεύθυνες ή ύπόλογες για την ακρίβεια κάθε πληροφορίας, δεδομένων, εκπεφρασμένων γνωμών, ή δηλώσεων που περιέχονται στους δικτυακούς αυτούς τόπους, ούτε και για την ασφάλεια στην πρόσβαση ή επικοινωνία με αυτούς. Οι “Αγοραπωλησίες” διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν μια αναφορά σε δικτυακό τόπο τρίτου, οπιανδήποτε στιγμή.

Το γεγονός οτι ο δικτυακός τόπος των “Αγοραπωλησιών” περιέχει αναφορές σε άλλους δικτυακούς τόπους, δεν σημαίνει οτι οι “Αγοραπωλησίες” υποστηρίζουν, εξουσιοδοτούν ή προσυπογράφουν το περιεχόμενο τους, ούτε και οτι οι “Αγοραπωλησίες” συνεταιρίζονται ή σχετίζονται με τους χορηγούς ή ιδιοκτήτες των δικτυακών αυτών τόπων. Οι “Αγοραπωλησίες” προσφέρουν τις αναφορές σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους για την ευκολία των χρηστών τους.

Σε καμία περίπτωση ούτε οι “Αγοραπωλησίες” ούτε κανένας από τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, συνεργάτες ή άλλος εκπρόσωπός τους δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για καθυστερήσεις ή δυσλειτουργία της υπηρεσίας, που οφείλονται άμμεσα ή έμμεσα σε φυσικά αίτια, δυνάμεις ή αιτίες πέρα από τον έλεγχό τους, περιλαμβανομένων -χωρίς να περιορίζονται μονο σε αυτές- βλάβες του Ιντερνετ, βλάβες στο σύστημα, στο δίκτυο επικοινωνίας, στο δίκτυο της ΔΕΗ, απεργίες, ταραχές, εμφύλιες διαμάχες, φωτιές, πλημμύρες, εκρήξεις, θεομηνίες, πόλεμο, κυβερνητικές αποφάσεις, αποφάσεις τοπικών ή διεθνών δικαστηρίων.
Συμφωνείτε να υποστηρίξετε, και να απεμπλέξετε τις “Αγοραπωλησίες” και τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, συνεργάτες ή άλλους εκπροσώπους τους (ανάλογα με την περίπτωση), από νομικές διαμάχες, διεκδικήσεις, ή απαιτήσεις τρίτων, που θα προέρχονται από δραστηριότητες πραγματοποιημένες μέσω του “λογαριασμού χρήστη” σας, τις επιπτώσεις από την παράβαση εκ μέρους σας των “Ορων Χρήσης” και την παράνομη χρήση του δικτυακού τόπου τών “Αγοραπωλησιών”, περιλαμβανομένων -χωρίς να περιορίζονται μονο σε αυτές- του περιεχόμενου που παρέχετε για δημοσίευση στον δικτυακό αυτό τόπο, των συναλλαγών σας με άλλους χρήστες της υπηρεσίας με αφορμή δημοσιεύσεις τους μέσα απο τις σελίδες των “Αγοραπωλησιών”, την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, την αποτυχία από μέρους σας να ολοκληρώσετε την συναλλαγή σας με άλλους χρήστες της υπηρεσίας αυτής είτε λόγω αδυναμίας παροχής του διαφημισθέντος είδους, είτε λόγω της μη πληρωμής του είδους που διαπραγματευτήκατε.
Συμπεριφορά εκτός δικτύου.
Αν και οι “Αγοραπωλησίες” δεν μπορούν να ελέγξουν τη συμπεριφορά των χρηστών τους εκτός δικτύου, αποτελεί παρ’ όλα αυτά παράβαση των παρόντων “Ορων Χρήσης” η χρησιμοποίηση πληροφοριών μέσα απο τον δικτυακό αυτό τόπο με σκοπό την παρενόχληση, την κακοποίηση ή προξένηση βλάβης σε άλλο άτομο, ή με σκοπό την επικοινωνία με άτομα για διαφήμιση, τον προσηλυτισμό τους ή την πώληση σε αυτά προϊόντων ή υπηρεσιών, χωρίς την εκπεφρασμένη συγκατάθεσή τους.