ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

/ / 21

6945386365


Private Message
Advert #662


Διοργανώνονται μαθήματα τουρκικής γλώσσας από δάσκαλο (μητρική γλώσσα)
και
κάτοχο του
διπλώματος του Πανεπιστημίου της Άγκυρας «ΤÖMER».Τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία, δίωρης διάρκειας και γίνονται
σε μικρές ομάδες ενηλίκων ή παιδιών 5 έως 6 ατόμων. Ακολουθείται η ύλη του
προγράμματος «Εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας για ξένους» του Κέντρου Γλωσσικών Ερευνών
& Εφαρμογών «TÖMER» του «Πανεπιστημίου Άγκυρας» καθώς και η ύλη του
προγράμματος «
İSTANBUL» του «Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης».


Οι πιστοποιήσεις και τα διπλώματα «TÖMER και İ
STANBUL» είναι εναρμονισμένα με τα επίπεδα του ευρωπαϊκού
χαρτοφυλακίου γλωσσών και αποκτώνται μετά από εξετάσεις.

Υπάρχει η δυνατότητα και
ιδιαίτερων μαθημάτων.
Προετοιμασία
μαθητών όλων των επιπέδων για πτυχία των TÖMER, Dilmer, καθώς και για το ΚΠΓ.